هاست اشتراکی پرسرعت (سی پنل)

هاست سی پنل ایران پلن 1

1 گیگابایت حجم
100 گیگابایت پهنای باند
امکان راه اندازی 3 وب سایت
وب سرور لایت اسپید و کنترل پنل سی پنل

هاست سی پنل ایران پلن 2

2 گیگابایت حجم
200 گیگابایت پهنای باند
امکان راه اندازی 5 وب سایت
وب سرور لایت اسپید و کنترل پنل سی پنل

هاست سی پنل ایران پلن 3

3 گیگابایت حجم
300 گیگابایت پهنای باند
امکان راه اندازی 7 وب سایت
وب سرور لایت اسپید و کنترل پنل سی پنل

هاست سی پنل ایران پلن 4

4 گیگابایت حجم
400 گیگابایت پهنای باند
امکان راه اندازی 10 وب سایت
وب سرور لایت اسپید و کنترل پنل سی پنل

هاست سی پنل ایران پلن 5

5 گیگابایت حجم
500 گیگابایت پهنای باند
امکان راه اندازی 15 وب سایت
وب سرور لایت اسپید و کنترل پنل سی پنل

هاست سی پنل ایران پلن 6

10 گیگابایت حجم
1000 گیگابایت پهنای باند
امکان راه اندازی 20 وب سایت
وب سرور لایت اسپید و کنترل پنل سی پنل